Mail marketing - Mailbnc.vn

Easily initialize

And send newsletters

Automatically send

Email marketing...

More customers

Loyalty

Technology

Cloud computing

Create and send online surveys

Bạn có thể tạo các cuộc thăm dò và gửi tới hàng ngàn khách hàng nhanh chóng. Việc này giúp bạn đánh giá thị trường tiềm năng để đưa ra các chiến dịch marketing hiệu...

Tìm hiểu thêm

Email marketing campaign statistics

Trong các chiến dịch Marketing việc đánh giá hiệu quả là vô cùng quan trọng. Giải pháp Email Marketing của MailBNC cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tôi cung cấp công cụ...

Tìm hiểu thêm

Library professional email templates

MailBNC cung cấp cho bạn những mẫu email HTML chuyên nghiệp. Bạn có thể chọn một mẫu có sẵn hoặc sử dụng những mẫu email do chính bạn thiết kế.

Tìm hiểu thêm